မြန်မာပြက္ခဒိန်- APK Download

Rating: 4.2580647 (Votes: 735)

You can Use this မြန်မာပြက္ခဒိန် Apk + Mod  file on Your Andriod Mobile Phone , Andriod  Smart TV or Andriod Emulator. You Can Play မြန်မာပြက္ခဒိန် Application on Your Windows / Mac PC - Laptop using android Emulator. 


Total Installs on Google Play Store:-100,000+
Price :- 0
inApp Purchase :- Yes
Latest Version :- 2.7.2
Apk Size :- 6.3M
Productivity More Application
၁၉၀၀ -၂၀၂၅ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်၊ တစ်ရက်ချင်းစီကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။
ရုံးပိတ်ရက်များကို အလွယ်တကူကြည့်နိုင်သည်။
လက်ရှိခုနှစ်အတွက် မဟာဘုတ်ကြည့်နိုင်သည်။
နှစ်အလိုက် မဟာဘုတ်ကိုလည်း တွက်နိုင်သည်။
ဥပုသ်နေ့များ၊ ရုံးပိတ်ရက်များကိုလည်း အရောင် အစက်ကလေးများဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။

WHAT'S NEW

- UI improvements - stable changes


မြန်မာပြက္ခဒိန် Devloper Information

မြန်မာပြက္ခဒိန် Apk Supporting Following Emulator :-

 • ARChon
 • Bliss OS
 • Bluestacks
 • GameLoop
 • Genymotion
 • LDPlayer
 • MEmu
 • Nox
 • Phoenix OS
 • PrimeOS
 • Remix OS Player
 • Xamarin
 • YouWave
User Reviews
Add Comment & Review
Add Comment & Review
We'll never share your email with anyone else.
Other Apps in This Category
 • Category: Apps
 • Platform: Android
 • Package : com.neona.calendar2020
 • Visits: 17
 • License: Free
 • Last Update: 5th April 2022
Download Apk