مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎- APK Download

Rating: 4.2266393 (Votes: 78826)

You can use this مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎ Apk + Mod  file on Your Andriod Mobile Phone , Andriod  Smart TV or Andriod Emulator. You Can Play مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎ Application on Your Windows / Mac PC - Laptop using android Emulator. 

Total Installs on Google Play Store:-1,000,000+
Price :- 0 USD($)
Latest Version :- 4.1
Apk Size :- 26MB
Communication More Application
نسخه‌ای ویژه از اپلیکیشن تلگرام است که فیلترکردن آن برای دولت‌ها دشوارتر از حالت معمول بوده و اگر دولت و یا سازمانی بخواهد آن را فیلتر کند، نیاز به فیلترکردن ابزارهای مختلف دور زدن سانسور اینترنت را دارد، که مسلما زمان و هزینه‌ زیادی برای آنها خواهد داشت. در تلگرام مونوگرام فیلترشکن به صورت پیش‌فرض استفاده شده است و به این صورت حتی با مسدود شدن کامل تلگرام، شما می‌توانید از تلگرام مونوگرام به راحتی استفاده کنید.


تلگرام Monogram دو ویژگی مهم دارد که عبارتند از:
- پیچیده بودن فیلترینگ آن توسط دولت‌های مختلف ..
- متن باز بودن اپلیکیشن و در دسترس بودن کدهای تلگرام Monogram برای بررسی و بازبینی عموم


The MonogramTelegram has two important features:
- The complexity of filtering by different governments.
- Open source application and availability of telegram codes for public review

WHAT'S NEW




مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎ Devloper Information

مونوگرام | بدون فیلتر | ضد فیلتر‎ Apk Supporting Following Emulator :-

 • ARChon
 • Bliss OS
 • Bluestacks
 • GameLoop
 • Genymotion
 • LDPlayer
 • MEmu
 • Nox
 • Phoenix OS
 • PrimeOS
 • Remix OS Player
 • Xamarin
 • YouWave
User Reviews
Add Comment & Review
Add Comment & Review
We'll never share your email with anyone else.
Other Apps in This Category
 • Category: Dating
 • Platform: Android
 • Package : com.monogrm.mikamono
 • Visits: 5
 • License: Free
 • Last Update: 15th June 2020
Download Apk